سازه های اسپایدر

سازه های اسپایدر

سازه های نگهدارنده اسپایدر انواع متنوعی مانند کابل، خرپا، اسپیس فریم، کلمپ و یا سیستم های متنوع دیگر دارد. تصمیم گیری در خصوص استفاده از سازه های نگهدارنده اسپایدر بر عهده معمار و مهندس طراح سازه است. هر کدام از این سازه های نگهدارنده اسپایدر مزایا و معایبی دارند. در زیر به معرفی تعدادی از این روش ها خواهیم پرداخت:

 

اسپایدر با سازه خرپا و سازه لوله ای
در روش اسپایدر با سازه خرپا، فلزی به عنوان خرپا برای تحمل بار دینامیکی و بار مرده طراحی می شود. اسپایدرها به این سازه پیچ و یا جوش شده و بار را منتقل می کند. اجرای این روش نیاز به محاسبات نسبتا ساده ای دارد. و اجرای اسپایدر با خرپا به سرعت انجام می پذیرد.

 اسپایدر خرپا 01   اسپایدر خرپا 02    اسپایدر خرپا 03

اسپایدر با سازه کابلی
در روش اسپایدر با سازه کابلی، تحمل بار و انتقال آن به تکیه گاه بر عهده کابلی است که به صورت صلیبی و تور مانند اجرا می شود. اجرای این روش نیاز به محاسبات پیچیده ای دارد. ویژگی خاص سازه اسپایدر کابلی زیبایی منحصر به فرد این روش است.

اسپایدر کابلی 01    اسپایدر کابلی 02    اسپایدر کابلی 03

اسپایدر کابلی 04    اسپایدر کابلی 05    اسپایدر کابلی 06

اسپایدر با سازه اسپیس فریم
سازه های اسپیس فریم فرم های هندسی منظمی هستند که به طور متحد در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در روش اسپایدر با سازه اسپیس فریم، اسپایدر با کمک یک واسط بر روی اسپیس قرار می گیرد. فریم ها به وسیله بست اتصال به یکدیگر متصل می‌گردند و شکل و سازه محکم و زیبایی را خلق می‌کنند. از ویژگی های این روش اجرای دقیق سطوح کروی، گنبدی شکل، عرق چین و چند قوسی است. خطای زیر کار در این روش کاهش چشمگیری می یابد.

اسپایدر اسپیس فریم 01    اسپایدر اسپیس فریم 02    اسپایدر اسپیس فریم 03

اسپایدر کلمپ – ایکس
پنجه های اسپایدر در شکل های متنوعی طبقه بندی می شوند. اما متداول ترین آن سیستم کلمپ و ایکس است. در این سیستم شیشه ها سوراخ نشده و یراق در فاصله بین شیشه ها قرار می گیرند.
قطعات کلمپ به صورت یک گل میخ و یا یک قطعه صلیب شکل است که شیشه را در خود جای می دهد و قطعات ایکس قطعاتی هستند که به صورت حرف ایکس و یا اچ انگلیسی بوده و توسط پیچ هایی که در شیشه جاسازی می شوند به اسپایدر متصل می گردند.

 

اسپایدر فین گلس
با استفاده از این روش می توان جداره های شیشه ای تا ارتفاع هفت متر را طراحی کرد. در این روش سازه نگهدارنده به جای فلز، شیشه است، به این ترتیب که یک تیغه شیشه ای لمینیت عمود بر صفحه نما در پشت نما قرار گرفته و پنجه های اسپایدر بر روی آن نصب می شوند سپس می توان شیشه های نما را نصب نمود. در این نوع نما انتقال بار به سازه توسط یک تیغه شیشه‌ای دو یا سه لایه صورت می‌گیرد. حاصل اجرای روش اسپایدر فین گلس ظرافت، زیبایی و شفافیت فوق العاده است.

اسپایدر فین گلس 01    اسپایدر فین گلس 02    اسپایدر فین گلس 04

کلمات مرتبط با سازه های اسپایدر